2018 рік – Початок взаємодії з АРМА


ТОВ «Житловий комплекс Воздвиженка» уклало свій перший договір управління Активами з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), та отримало в управління перші об’єкти комерційної нерухомості по всій Україні.

Основні принципи діяльності ТОВ «ЖК ВОЗДВИЖЕНКА», як управителя арештованих Активів – вибудовування ефективного балансу між збереженням вартості Активів, задоволенням інтересів орендарів, а також забезпеченням своєчасних надходжень до Бюджету.

Окрім участі у конкурсах на управління Активами та укладення договорів управління, взаємодія Управителя з АРМА виглядає наступним чином:

  • Подання Управителем регулярних звітів відповідно до умов договорів управління;
  • Подання Управителем документів/інформації на запити АРМА;
  • Камеральні (один раз на місяць), планові та позапланові перевірки АРМА;
  • Обмін зверненнями/листами з приводу поточних та складних питань управління;
  • Участь у прийманні/поверненні Активів.

Ми прагнемо будувати ефективне управління Активами дотримуючись балансу прибуткового передання Активів в оренду та відновлення їх технічного стану, що призводить до зростання вартості Активів, і що у свою чергу в повному обсязі відповідає засадам управління, закріпленим у відповідному Законі.

Нашою компанією проводиться значна робота не тільки для організації збереження вартості Активів, а також для безпеки орендарів та їх майна. Дотримуючись вищенаведених принципів, управитель перед переданням Активів у оренду проводить ретельну перевірку орендарів на відсутність факторів, які б могли загрожувати цілісності Активів або безпеці інших орендарів.

Тож запрошуємо до співпраці!